Otevřít kurz
Předplatitelé
Více informací
Obsah kurzu
Multilicence
Přihlášení uživatele

Input:

Uživatel:

Heslo:

Zapomněl(a) jste své osobní heslo?

Neztrácejte čas zdlouhavým studiem brožur, pouček a textů zákonů!
Dopřejte si za rozumnou cenu individuální on-line kurz!

Co kurzem získáte?

 • Budete připraveni na legislativní změny
 • V každé lekci najdete stručný výtah toho nejdůležitějšího z daného tématu!
 • Jak řeší pracovněprávní otázky v jiných firmách - příklady z praxe, tipy a triky!
 • S každou lekcí obdržíte vzorovou smlouvu, formulář či firemní předpis pro Vaši podnikovou praxi!
 • Na konci každé lekce najdete kontrolní otázky, procvičení či případovou studii (správné řešení obdržíte v následující lekci)!

Jak takový kurz probíhá?

 • Každý týden obdržíte e-mail s aktuální verzí lekce. Všechny lekce jsou připraveny tak, aby Vám nezabraly více jak 60 minut Vašeho času.
 • Všechny absolvované lekce jsou přehledně uloženy na internetu. V případě, že se budete chtít vrátit k starší verzi, můžete navštívit své osobní stránky kurzu. Zde máte uloženy všechny absolvované lekce. Rovněž zde budete mít přehledně setříděný archiv již došlých vzorových smluv, formulářů a předpisů, určených pro přímé použití v podnikové praxi.
 • Celková délka kurzu je 13 týdnů, což znamená 13 lekcí.
 OBJEDNÁNÍ

Objednejte si ON-LINE kurz obsahující 13 lekcí.
Podmínky ON-LINE kurzu     

Cena ON-LINE kurzu se vztahuje na 13 lekcí v týdenních intervalech pro jednoho uživatele. V ceně je přístup k lekcím 12 měsíců po skončení kurzu. Po obdržení Vaší objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura, která Vám bude zaslána poštou. Po připsání platby na náš účet (do data splatnosti faktury) získáváte právo na započetí kurzu. Upozornění Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu. Současně Vám bude zaslán daňový doklad.

Cena on-line kurzu je 990,- Kč Kč.
Uvedená cena je bez DPH (21 %).

Součástí objednávky předplatného je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou předplatného a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po ukončení předplatného produktu.
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.

Multilicence on-line kurzu:

Nově je možné se slevou objednat multilicenci či administrátorskou multilicenci on-line kurzu. Při zadávání objednávky pro více uživatelů je možné zvolit osobu či více osob s funkcí administrátora (= dohlížitele).

Osoba administrátora, která bude dohlížet, obdrží po zaplacení kurzu e-mail se speciální adresou, kde bude moct sledovat návštěvnost konkrétních částí každé lekce ostatními uživateli.

Osoba administrátora si může navíc zvolit, zda jako objednávající chce také absolvovat kurz nebo zda bude jen monitorovat ostatní.

Slevy pro více licencí on-line kurzu:

2–5 licencí= 10% sleva
6–10 licencí= 15% sleva
11–20 licencí= 20% sleva
20 a více licencí= individuální domluva
Obsah ON-LINE kurzu:
 1. lekce Vznik pracovního poměru - pracovní smlouva, manažerská smlouva, konkurenční doložka, odstoupení od smlouvy, ...
 2. lekce Dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, výpověď a zrušení těchto dohod, ...
 3. lekce Změny pracovního poměru - změny pracovní smlouvy, převedení zaměstnance na jinou práci, ...
 4. lekce Ukončení pracovního poměru - dohody, výpovědi, upozornění na možnost výpovědi, ...
 5. lekce Pracovní doba - zkrácená a kratší pracovní doba, rozvržení pracovní doby, práce přesčas, nepřetržitý odpočinek, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby,...
 6. lekce Dovolená na zotavenou - určování doby čerpání dovolené, délka dovolené, přerušení dovolené, dovolání z dovolené, náhrada mzdy za dovolenou, převod dovolené k dalšímu zaměstnavateli, dovolená při kratším pracovním úvazku, dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době,...
 7. lekce Odpovědnost za škodu - obecná odpovědnost za škodu, dohoda o hmotné odpovědnosti, převzetí předmětů proti písemnému potvrzení, způsob náhrady škody způsobené zaměstnancem, rozsah náhrady škody způsobené zaměstnancem, obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, záznam o pracovním úrazu, odškodňování pracovního úrazu, škoda na odložených věcech,...
 8. lekce Mzdová problematika - dohoda o mzdě, stanovení mzdy zaměstnavatelem, minimální mzdové tarify, minimální mzda, nárokové a nenárokové mzdové složky, peněžité plnění, které není mzdou, splatnost mzdy, výplata mzdy, možnosti zaměstnance při prodlení zaměstnavatele s výplatou mzdy,...
 9. lekce Odvodní povinnosti zaměstnavatele - pojistné na zdravotní a sociální pojištění - výpočet a odvod, zdravotní pojištění při pracovním volnu, dlouhodobý pobyt v cizině a pojistné na zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmu, odečitatelné položky a jejich prokazování, roční zúčtování daně,...
 10. lekce Překážky v práci - překážky z důvodů obecného zájmu, služba v ozbrojených silách a civilní služba, zvyšování kvalifikace, pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená, ostatní důležité překážky na straně zaměstnance, prostoje, přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, jiné překážky na straně zaměstnavatele,...
 11. lekce Lhůty a počítání času - lhůty počítané podle dní, týdnů, měsíců a let, lhůty promlčecí a propadné, příklady pořádkových lhůt, uplatňování peněžitých nároků, příklady výpočtu,...
 12. lekce Zaměstnávání vybraných skupin zaměstnanců - matky na mateřské a rodičovské dovolené a jejich nároky, zaměstnávání mladistvých, občané se změněnou pracovní schopností, zaměstnávání cizinců a poživatelů důchodů,...
 13. lekce Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vnitřní předpisy organizačního charakteru, vnitřní organizační struktura a její změny, pracovní řád, vnitřní předpisy upravující pracovněprávní nároky zaměstnanců, předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,...
Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Pavla Prokopová
Copyright © 1997 - 2023 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o.,
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6
,
Tel: + 420 222 539 333, Fax: + 420 222 539 400, E-mail: info@dashofer.cz